Introduction

Ľubomír Kukuča
Ľubomír Kukuča Member Posts: 9
Photogenic First Anniversary
edited July 2022 in Sales CRM #1

Hi, I would like to introduce myself to you as Slovakia community leader and business development manager at freevision.co

I have been working with Pipedrive for more than 5 years. I have used it as a business CRM in all my previous work since 2015.

In addition to its intuitive logical interface, I liked Pipedrive mainly for its extensive integration and subsequent automation options. Automating various processes comes to me in business as one of the key things for scaling and business growth.

I believe that here in the community we will exchange a lot of tips and tricks and help each other in business development.

If you have any questions or suggestions, do not hesitate to write to me or mark me in the post.

You can also find me on LinkedIn. 

Please, feel free to introduce yourself in the comments or in new posts.

---

Ahoj, rád by som sa Vám predstavil ako admin slovenskej Pipedrive komunity a obchodný manažér vo freevision.sk

S Pipedrive pracujem už viac ako 5 rokov. Používal som ho ako obchodnícke CRM vo všetkých mojich predošlých prácach od roku 2015.

Pipedrive som si obľúbil okrem jeho intuitívneho logického rozhrania hlavne pre rozsiahle možnosti integrácií a následných automatizácií. Automatizovanie rôznych procesov mi príde v obchode ako jedna z kľúčových vecí pre škálovanie a rast obchodu.

Verím že si tu v komunite vymeníme množstvo tipov a trikov a pomôžeme si vzájomne v obchodnom rozvoji.

Ak by ste mali akúkoľvek otázku alebo podnet, neváhajte mi napísať, alebo ma označiť v príspevku.

Nájdete ma aj na LinkedIn.

Neváhajte sa tiež predstaviť. Kľudne v komentároch alebo v nových príspevkoch.