Pipedrive hjälper dig att hantera dina projekt

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 119 PIPEDRIVE TEAM
Name Dropper 5 Up Votes 5 Likes First Anniversary
edited July 2023 in Sales CRM #1

Pipedrive är känt som ett av de mest uppskattade säljstödssystemen inom B2B. Vill man ha kontroll på efterföljande leveransprojekt så har man fått använda Trello, Nifty eller liknande program (ibland har man även försökt trycka in leveranserna som säljprojekt i Pipedrive med blandad framgång). Ska man växla mellan program så är integrationen mellan programmen viktig så man slipper mata in samma information flera gånger.

Men snart så slipper du byta program. Pipedrive har nyligen släppt en Beta-utgåva på funktionen Pipedrive Projekt. Du kommer att känna igen dig om du tidigare jobbat i Pipedrive med din försäljning.

Läs mer här >>

@Mike van der Valk 

Comments