Skip to main content

Pipedrive Slovakia/Slovensko
Pipedrive Slovakia/Slovensko
98 members
4 posts

A community for Slovak Pipedrive users. 
All suggestions, business issues, and general discussions about sales are welcome.
---
Komunita pre slovenských používateľov Pipedrive. 
Všetky návrhy, otázky týkajúce sa platformy a všeobecná diskusia o obchode sú vítané.

------

Hi, I would like to introduce myself to you as Slovakia community leader.
I have been working with Pipedrive for more than 6 years. 
I have used it as a business CRM in all my previous work since 2015.
If you have any questions or suggestions, do not hesitate to write to me or mark me in the post.

---

Ahoj, rád by som sa Vám predstavil ako admin slovenskej PD komunity.
S Pipedrive pracujem už viac ako 6 rokov. 
Používal som ho ako obchodnícke CRM vo všetkých mojich predošlých prácach od roku 2015.
Ak by ste mali akúkoľvek otázku alebo podnet, neváhajte mi napísať, alebo ma označiť v príspevku.

Channel Leader: @Ľubomír Kukuča

All Members
Richard Hospodar
Sales Representative
David Macedo
Channel Sales Executive - EMEA North, Benelux & Eastern Europe
Veronika Danielova
Product Manager
Katka Javorcikova
Sales representative at Nicereply
Vladimír Gábor
Pipedrive fan and user
Veronika Scholzová
Senior Account Manager
Peter Gavlider
B2B Sales guy in startups
Ľubomír Kukuča
Business Development Manager | Interim CEO
Mark Burchell
Head of Business Development
Katerina Merklova
Product Researcher at Pipedrive