ผมสามารถแนะนำบริษัทผมทั้งบริษัทให้มาใช้ Pipe drive โดยที่ผมจะขอรับผลประโยชน์เช่นส่วนแบ่งการตลาดหรือข้อเสนออื่นๆได้ไหมครับ

และผมเป็น Influencer ผมสามารถทำการตลาดได้มากกว่านี้