Skip to main content
Torbjörn JohanssonSolution provider partner
Sales Consultant & Founder @Vojigo
Asked a question last year

Jag tänkte göra en enkel undersökning över vilken licenstyp som är vanligast. Pipedrive har 3 olika licenstyper. Vilken licens som passar beror på bl.a. storlek på företag, antal säljare samt mognadsgrad. De flesta kunder jag träffar kör Advanced men det vore intressant att se hur det ser ut inom vår nya grupp. Vilken licenstyp använder ni på ert företag/organisation?

To see the answers/comment from our community members, please login/sign up for free to this Sales community.

Related Questions

No related questions.

Question Stats

124 views
3 followers
Asked a question last year
Views this month