Skip to main content
Asked a question 2 years ago

Jag tänkte göra en enkel undersökning över vilken licenstyp som är vanligast. Pipedrive har 3 olika licenstyper. Vilken licens som passar beror på bl.a. storlek på företag, antal säljare samt mognadsgrad. De flesta kunder jag träffar kör Advanced men det vore intressant att se hur det ser ut inom vår nya grupp. Vilken licenstyp använder ni på ert företag/organisation?

Maria / Lokal Helhet
Vart hittar jag vilken licenstyper jag har ??
Torbjörn Johansson Solution provider partner | Country channel leader (Sweden)
Klicka på dig uppe till höger och under Fakturering hittar du det.
Mike van der Valk Pipedrive Employee
Hi Torbjörn Johansson curious to understand what your goal is with the question 🤞🏻potentially I can ask our team for more information on it 🤞🏻
You should join Pipedrive Sverige/Sweden first.

To see the answers/comment from our community members, please login/sign up for free to this Sales community.

Related Questions

Question Stats

326 views
3 followers
Asked a question 2 years ago
Views this month