Phần mềm CRM tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam

Tùy vào nhu cầu và quy mô mà các doanh nghiệp thường lựa chọn giải pháp CRM phù hợp. Có những doanh nghiệp chỉ cần một giải pháp CRM tốt, tuy nhiên cũng có những doanh nghiệp với nhu cầu cao hơn đó là một giải pháp CRM toàn diện. việc lựa chọn 1 giải pháp CRM cần có những tiêu chí làm căn cứ đánh giá.

Vậy bộ tiêu chí để đánh giá phần mềm CRM tốt là gì?

Dựa vào nhận định của các chuyên gia về CRM và kinh nghiệm triển khai thực tế CRM nhiều năm, OnlineCRM nhận định rằng một phần mềm CRM tốt khi đáp ứng được các tiêu chí sau:

  1. Phần mềm CRM đầy đủ chức năng

Hãy xem thêm các giải pháp CRM được thiết kế chuyên biệt và phù hợp ngành của bạn: Tại đây

  1. Thiết kế trực quan, dễ sử dụng

Phần mềm cần đáp ứng yêu cầu dễ dàng cài đặt, nâng cấp và nếu có chuyển đổi thì sẽ ít tổn thất nhất cả về dữ liệu lẫn thời gian thực hiện.

  1. Khả năng tích hợp với hệ thống khác

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể xem thêm bài viết tích hợp phần mềm CRM với phần mềm ERP

  1. Khả năng sử dụng mọi lúc mọi nơi

Sự phát triển của các phần mềm CRM trên nền tảng Cloud cho phép... (More)