Phần mềm CRM tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam

Tùy vào nhu cầu và quy mô mà các doanh nghiệp thường lựa chọn giải pháp CRM phù hợp. Có những doanh nghiệp chỉ cần một giải pháp CRM tốt, tuy nhiên cũng có những doanh nghiệp với nhu cầu cao hơn đó là một giải pháp CRM toàn diện. việc lựa chọn 1 giải pháp CRM cần có những tiêu chí làm căn cứ đánh giá.

Vậy bộ tiêu chí để đánh giá phần mềm CRM tốt là gì?

Dựa vào nhận định của các chuyên gia... (More)