Skip to main content

Pipeline View
Pipeline View
  • Click "Follow" to always stay posted. ↗️
  • Learn all about any of Pipedrive’s features from our Knowledge Base tutorials in your preferred language and our Academy video courses. Simply search for your topic! 🔍
  • Follow our Learning topic for a one-stop-shop of curated knowledge about Sales, Marketing, Pipedrive, CRM and everything in their orbit.
4 followers
16 questions
227 posts

Sign up for free today or log in now to follow this topic, join the discussion, and always stay updated.

🎥 How to customize your notifications, follow topics, and join channels in the Community.

Ted YounCommunity Driver
Software Engineer at Hashsnap

Translation Mistake: Word order in the weighted total value of deals in a stage

Greetings,

I found another Korean mistake in the weighted total value of deals. This is what we saw in the English version.

₩1,614,900 - 15% of ₩10.766.000

In the Korean version, however, this weighted total values are translated as follows:

₩1,614,900 - 15% 중 ₩10.766.000

This is merely a word-to-word matching between English and Korean. Korean expects the percentage to be located after the total number. The correct translation will be as follows:

₩1,614,900 - ₩10.766.000 중 15%

I know this may incur a major update in Pipedrive website structure because you have to switch the location of percentage and total values for some languages, but this is what Koreans expect to see for the weighted total value.

Hope this helps.

multiple countries, local PD

What can we do as compagny if we want to use Pipedrive for multiple countries? Each pipedrive should local managed.

Pipeline approach

Hej på Er, 

Hoppas kunna få lite smart vägledning och tips av lite Pipedrive rävar här inne. 

Kommer själv från Hubspot världen närmast men ska nu sätta upp en Pipedrive struktur för ett bolag och klurar på det här med prospektering och dealpipelines. 

I Hubspot gjorde vi så att vi satte upp en Pipeline som hanterade prospekteringsfasen egentligen fram tills dess att man hade bokat ett första möte med kund. Då triggade vi den in i nästa pipeline som var mer av en Deal pipeline som hanterade från första möte och fram till sign. 

Jag vet också att vissa där har valt att hantera det som att man bara har prospekteringsfasen rakt upp och ned i kunddatabasen och jobbar där utan en egentlig pipeline. 

 

Så kort och gott, det finns ju säkert lika många sätt som det finns administratörer och användare, men vad är Era bästa tips och tricks på ämnet och hur har ni löst det? 

 

Värt att säga är att vi jobbar B2B och med tjänsteförsäljning primärt. 

 

Guénolé PALUD
Responsable Méthodes & Qualité

What if, we could set ticket's informations (owner, selected fields, ...) right on pipe

Hi !
What if we could set selected informations on ticket right on pipeline's view ?

It might be useful for performance when changes need to be done. quickly during weekly meeting