Jag tänkte göra en enkel undersökning över vilken licenstyp som är vanligast. Pipedrive har 3 olika

Options
Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 123
First Anniversary Name Dropper 5 Up Votes 5 Likes
Jag tänkte göra en enkel undersökning över vilken licenstyp som är vanligast. Pipedrive har 3 olika licenstyper. Vilken licens som passar beror på bl.a. storlek på företag, antal säljare samt mognadsgrad. De flesta kunder jag träffar kör Advanced men det vore intressant att se hur det ser ut inom vår nya grupp. Vilken licenstyp använder ni på ert företag/organisation?

Comments