W jakiej skali korzystasz z Pipedrive?

Bernard Fruga
Bernard Fruga Member Posts: 15
First Comment
edited July 2022 in Sales CRM #1
W jakiej skali korzystasz z Pipedrive?

W jakiej skali korzystasz z Pipedrive? 0 votes

Solo, tylko ja na jednym stanowisku
0%
Kilka osu00f3b w naszej organizacji
0%
Zespu00f3u0142 kilkanau015bcie (lub wiu0119cej) osu00f3b
0%
Administruju0119/wspieram Pipedrive i jego wdrou017cenia u klientu00f3w
0%
Tagged: