עדכונים לשפה העברית

האם יש פיצ'רים ו/או עדכונים לשפה העברית כמו כתיבה מימין משמאל

Answers

 • Sophie
  Sophie Moderator Posts: 58
  Second Anniversary 10 Comments First Answer Name Dropper

  היי אהרון @Aharon Miller

  אם אתה משתמש במקלדת שמתוכנתת לשפות מימין לשמאל, מחברי הדוא"ל, החתימה והפתקים של Pipedrive יזהו את קלט המקלדת הזה ויעצבו את התוכן שהוקלד שלך כראוי מימין לשמאל. אתה יכול לראות עוד כאן

  If you're using a keyboard that's programmed for right-to-left languages, Pipedrive's email, signature, and note composers will recognize that keyboard recording and format its content correctly as right-to-left. You can see more here

  https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input