עדכונים לשפה העברית

Options
Aharon Miller
Aharon Miller Member Posts: 2
Photogenic First Anniversary

האם יש פיצ'רים ו/או עדכונים לשפה העברית כמו כתיבה מימין משמאל

Answers

 • Sophie
  Sophie Pipedrive Team Posts: 134 PIPEDRIVE TEAM
  First Answer First Comment 5 Likes First Anniversary
  Options

  היי אהרון @Aharon Miller

  אם אתה משתמש במקלדת שמתוכנתת לשפות מימין לשמאל, מחברי הדוא"ל, החתימה והפתקים של Pipedrive יזהו את קלט המקלדת הזה ויעצבו את התוכן שהוקלד שלך כראוי מימין לשמאל. אתה יכול לראות עוד כאן

  If you're using a keyboard that's programmed for right-to-left languages, Pipedrive's email, signature, and note composers will recognize that keyboard recording and format its content correctly as right-to-left. You can see more here

  https://support.pipedrive.com/en/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input

This discussion has been closed.