Har din säljorganisation tillförlitliga säljprognoser?

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 110
Third Anniversary 10 Comments 5 Likes 5 Up Votes
edited July 2022 in Business Talk #1

Vem har inte suttit på ett säljmöte då man ska motivera och försvara när en affär ska landa, men det borde finnas hjälp att få? I Pipedrive så finns en prognosdel där man utifrån “förväntat avslutsdatum” kan summera upp hur olika hur olika affärer bidrar till säljresultatet per tidsintervall. Läs mer här.