Har din säljorganisation tillförlitliga säljprognoser?

Options
Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 118
First Anniversary Name Dropper 5 Up Votes 5 Likes
edited July 2022 in Business Talk #1

Vem har inte suttit på ett säljmöte då man ska motivera och försvara när en affär ska landa, men det borde finnas hjälp att få? I Pipedrive så finns en prognosdel där man utifrån “förväntat avslutsdatum” kan summera upp hur olika hur olika affärer bidrar till säljresultatet per tidsintervall. Läs mer här.