Låt era prospekts skapa nya affärsmöjligheter i Pipedrive

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 111
Third Anniversary 10 Comments 5 Likes 5 Up Votes
edited July 2022 in Business Talk #1

Använder ni formulär på era webbsidor? Inte ovanligt att man då får ett e-postmeddelande då det är ifyllt, men vad händer sedan? Har man otur måste man manuellt mata in uppgifterna i sitt CRM, men inte om man använder Pipedrive och Pipedrives formulär. 

Här kommer ett litet exempel på hur det fungerar.

Tagged: