Telefoniprogram og Pipedrive

Morten Birkedal
Morten Birkedal Member Posts: 5
edited June 2022 in Business Talk #1

Hei! Dette går ut til mine norskspråklige "kolleger" i pipedrive systemet. Jeg har sett at Pipedrive har flere add ons iform av telfoniløsninger (automatisk sms, etc), men sliter med å finne noe som tillater norske numre. Noen her som bruker noe/har forslag? Ønsker en løsning der, når jeg har sendt pris til kunde og flytter den i neste fase, så vil det automatisk gå ut en sms til nevnte kunde. Evnt noen som har andre forslag?:-)

Tagged:

Comments