Har du tröttnat på att hitta ett mötesdatum som passar alla?

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 118
First Anniversary Name Dropper 5 Up Votes 5 Likes
edited June 2022 in Business Talk #1

Vem har inte mejlat och försökt hitta en mötestid som passar båda parter? Oftast går det några vändor fram och tillbaka innan det är klart. Tar en del onödig tid, ett rent slöseri skulle jag säga.

Med Pipedrives funktion SCHEDULER eller FÖRESLÅ TIDER som det heter på svenska förenklas denna hantering.

Hur kan du läsa här.