Skippa mejlen! Testa ett nytt sätt att kommunicera med dina kollegor inom sälj.

Options
Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 118
First Anniversary Name Dropper 5 Up Votes 5 Likes
edited May 2022 in Business Talk #1

Upplever du att det mejlas för mycket? En del företag har börjat använda chattar som SLACK och TEAMS men denna kommunikation sparas kanske inte på rätt ställe? Men nu finns det en lösning, Pipedrives funktion “omnämnanden och kommentarer”.

Läs mer här.

Tagged: