Skippa mejlen! Testa ett nytt sätt att kommunicera med dina kollegor inom sälj.

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Posts: 112
10 Comments Second Anniversary 5 Up Votes Photogenic
edited May 29 in Business Talk #1

Upplever du att det mejlas för mycket? En del företag har börjat använda chattar som SLACK och TEAMS men denna kommunikation sparas kanske inte på rätt ställe? Men nu finns det en lösning, Pipedrives funktion “omnämnanden och kommentarer”.

Läs mer här.

Tagged: