Pipedrive paketerar om i sina licensnivåer

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Posts: 112
Third Anniversary 10 Comments 5 Likes 5 Up Votes
edited May 2022 in Business Talk #1

Pipedrive har nyligen justerat sina licensnivåer genom att flytta om olika funktioner mellan nivåerna och i vissa fall även förändrat licenspriset på licensnivåerna för att stödja företagen på bästa sätt.

Nya kunder hamnar rätt på en gång medan befintliga kunder kommer att hanteras i två faser:

  1. de kunder där det inte finns någon konflikt mellan nya paketeringen och kundens användande av Pipedrive
  2. de kunder som använder funktioner som är bortflyttade från licensnivån. Mer info kommer senare.

Du kan läsa lite mer här.

Tagged: