Byta namn på aktivitet

Options
Lars Holmström
Lars Holmström Member Posts: 8
edited June 2022 in Business Talk #1

Tips på hur man byter namn på aktivitet, som det är nu så får jag upp samtliga namn men önskar naturligtvis enbart befintliga kontakter på organisationen,

@aktivitet @bytanamn

Tagged:

Comments