Nu har vi passerat 800 medlemmar i Sverigegruppen

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 119
Name Dropper 5 Up Votes 5 Likes First Anniversary
edited July 2022 in Business Talk #1

Då var det dags för nästa delmål, 900. Catarina blev vår 800:e medlem.

image
624b398c4d51ffbb7262a1bb_80210.png