Prognostisera månatliga intäkter i Pipedrive

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 110
Third Anniversary 10 Comments 5 Likes 5 Up Votes
edited July 2022 in Business Talk #1

När man säljrapporterar en affär så rapporterar man oftast affärens hela värde, åtminstone årsvärde. Men säljrapporteringen speglar sällan hur intäktsflödet kommer att se ut.

Använder man Pipedrive CRM med licensnivå minst Professional så kan man även prognostisera månatliga intäkter utifrån varje affär. För att göra detta så väljer man vilken faktureringsplan man vill använda, Prenumeration eller Betalningsplan. Läs mer här >>

Tagged: