Ändra språket i Pipedrive till svenska så blir det ännu enklare. 🇸🇪 🎉
 

Och kom ihåg - Kafferasten är bara för de som får avslut!

 

🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪
🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪