Czy można cofnąć skasowanie całego lejka?

Options
Krzysztof_6879
Krzysztof_6879 Member Posts: 1
edited July 2022 in Sales CRM #1

Dobry wieczór. Hmmm...poleciałem blondynką.Dodałem etap do lejka i chciałem skasować ten etap, niestety skasowałem cały lejek.

 

Czy można cofnąć skasowanie całego lejka?

Comments

 • Bernard Fruga
  Bernard Fruga Member Posts: 12
  First Comment
  edited July 2020 #2
  Options

  Ręcznie na nowo stworzyć lejek.

  Chwila... usunąłeś lejek wraz z szansami sprzedaży? Jeśli tak to trzeba będzie dokonać importu szans sprzedaży z pliku backup.

 • Inês Batata
  Inês Batata Posts: 2,052 PIPEDRIVE TEAM
  5 Likes First Anniversary First Answer Name Dropper
  edited July 2020 #3
  Options

  Hi @Krzysztof ! I'm sorry to hear you accidentally deleted the whole pipeline.

  If you don't have a backup file that you can import back into Pipedrive after creating a pipeline again, please reach out to our Support team and they can help you recover the pipeline and the deals you deleted.