Vill du slippa skriva anteckningar i ditt CRM?

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson Member Posts: 119
Name Dropper 5 Up Votes 5 Likes First Anniversary
edited July 2022 in Business Talk #1

Tycker du att det tar för mycket tid att dokumentera dina aktiviteter i Pipedrive? Kanske gör du aktiviteter när du inte är framför datorn och kanske glömmer att notera dessa? Nu finns det en lösning!

Läs mer här.

Comments